Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest i kto może na tym zyskać?

Niskie emerytury stanowią w Polsce ogromny problem. Negatywny wpływ na kondycję systemu emerytalnego ma między innymi niska dzietność wśród Polaków oraz wydłużenie się średniej długości życia. Państwo szuka więc rozwiązań, które pozwolą zapewnić wyższe świadczenia osobom starszym. O jakich jednak konkretnie mowa?

Pracownicze Plany Kapitałowe inwestycją w przyszłość

Jest wiele sposobów, które mogą zażegnać problem zbyt niskich emerytur. Rząd zdecydował się na wprowadzenie dobrowolnej składki, która gromadzi oszczędności obywateli. Będzie można z nich skorzystać po ukończeniu 60 roku życia. Każdy zostaje zapisany automatycznie, ale można wypisać się w dowolnej chwili. To właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązek utworzenia indywidualnego rachunku należy do pracodawcy, o czym koniecznie trzeba pamiętać. Nie obejmuje on pracowników w wieku od 55 do 70 lat. Oni muszą zwrócić się osobiście do przełożonego z wnioskiem o zawarcie takiej umowy.

Kto zasila rachunek?

Przede wszystkim pracownik przekazuje 2% swojego wynagrodzenia brutto. Jeżeli ma taką ochotę, może to być maksymalnie 4%. Pracodawca natomiast co miesiąc wpłaca od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto pracownika. Nie może oczywiście potrącać tej kwoty z jego poborów. Najniższa stawka jest obowiązkowa, wyższe opłaty są dobrowolne.

Co ciekawe, państwo również służy wsparciem dla Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jednorazowo wpłaca 250 zł na samym początku, a następnie co roku dopłaca 240 zł. Brzmi to więc bardzo korzystnie dla pracownika. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

ppk

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Przede wszystkim musi on:

  • wybrać instytucję finansową, w której utworzą się rachunki PPK dla pracowników,
  • podpisać umowę z wybraną instytucją o zarządzaniu i prowadzeniu tych rachunków,
  • obliczyć wysokość wpłat, a następnie przekazywać je w odpowiednich terminach,
  • gromadzić i przechowywać materiały związane z PPK,
  • przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji niezbędne informacje.

Dla pracodawcy nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie, gdyż nie tylko musi dopłacić do rachunku każdego ze swoich pracowników, ale ma również o wiele więcej pracy i obowiązków, związanych z istnieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czy ten program oszczędzania to dobry pomysł, który umożliwi zwiększenie emerytur w przyszłości? Będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, aby się przekonać.