Czemu służy Centralny Rejestr Beneficjentów

W 2015 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę wprowadzającą w życie Centralny Rejestr Beneficjentów. Jest to system gromadzący informacje o osobach fizycznych, które sprawują pośrednie lub bezpośrednie zwierzchnictwo w spółkach. Baza danych została stworzona, aby zapobiegać dotowaniu organizacji terrorystycznych i procederom związanym z praniem brudnych pieniędzy. 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów i jakie dane wchodzą w jego skład?

Udział Polski w Centralnym Rejestrze Beneficjentów reguluje ustawa, którą Sejm RP uchwalił 1 marca 2018 roku. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jej członkowie muszą gromadzić wiedzę dotyczącą beneficjentów, a także w razie potrzeby udostępniać informacje organom i podmiotom, które prowadzą analizy finansowe. Prowadzenie bieżących baz danych o beneficjentach zapobiega powstawaniu przestępczej siatki, ponieważ utrudnia zatajenie tożsamości w strukturach firmowych. Baza jest otwarta i dostępna publicznie dla każdego, kto chciałby się dowiedzieć o składzie zarządu danej spółki. Centralny Rejestr Beneficjentów zbiera informacje, które dotyczą spółek jawnych, komandytowych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

Kogo ustawowo określa się beneficjentem? 

Beneficjentem nazywa się osobę fizyczną, która sprawuje pośrednio lub bezpośrednio zwierzchnictwo nad spółką, dzięki uprawnieniom prawnym oraz faktycznym. Nadane uprawnienia pozwalają na wydawanie strategicznych decyzji dotyczących spółki lub w jej imieniu. Osoba prawna zarządzająca spółką z prawami emitowania papierów wartościowych również posiada status beneficjenta. Centralny Rejestr Beneficjentów gromadzi dane o osobach fizycznych, które są aukcjonariuszami i posiadają więcej niż 25% udziałów spółki. Ustawa zobowiązuje również do uaktualniania informacji o osobach fizycznych, które kontrolują działania osób prawnych z prawem do co najmniej 25% udziałów lub akcji spółki. W bazie muszą znajdować się także dane o osobach fizycznych, które pełnią stanowiska kierownicze wyższego szczebla w strukturach spółki.