IPO – jakie mogą być jego korzyści?

Osoby, które zainteresowały się możliwością wprowadzenia swojej spółki na giełdę, na pewno będą musiały się zapoznać z pojęciem IPO, które tłumaczone jest w roli pierwszej z ofert publicznych. Debiut firmy na giełdzie papierów wartościowych to dosyć złożona kwestia. Żeby do tego doszło, konieczne będzie spełnienie określonych kryteriów, które ustala i weryfikuje Komisja Nadzoru Finansowego. Wymieniony państwowy organ musi wydać zgodę na poczet handlu akcjami danej spółki na giełdzie, a przy tym również nadzorować sposób jej działania. Jakie mogą być korzyści z IPO?

Co powinno zostać zawarte w prospekcie pierwszej oferty publicznej? 

Spółka planująca złożenie swojej pierwszej publicznej oferty, winna zacząć przygotowania do wymienionego celu dużo wcześniej. Optymalnym czasem będzie minimum parę miesięcy. W takim okresie trzeba zadbać o zgodność wewnętrznych procedur, księgowości, jak i procesów co do zarządza ja z zasadami wybranej giełdy wartościowych papierów. Istotne znaczenie ma tutaj sporządzenie emisyjnego prospekty, czyli dokumentu zawierającego wszelkie informacje na temat spółki. Co powinniśmy w nim zamieścić? Z pewnością będą to szczegóły, które dotyczą: 

  • perspektyw rozwojowych,
  • czynników ryzyka,
  • zaoferowanych akcji,
  • informacji finansowych,
  • zasobów kapitałowych,
  • opisu prowadzonej działalności.  

Plusy wejścia spółki na giełdę 

W ramach IPO, spółka może zaoferować po raz pierwszy wielu inwestorom możliwości nabywania jej akcji. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, propozycja powinna zostać złożona przynajmniej 150 osobom na terytorium pojedynczego państwa, dopiero wówczas możliwe jest mówienie na temat oferty publicznej. Za jakich przyczyn tego typu działania są podejmowane przez spółki? 

W większości sytuacji firmom zależy po prostu na uzyskaniu dodatkowych środków ze sprzedania akcji. Uzyskane dzięki temu środki mogą zostać przeznaczone na poczet rozwoju, jak i finansowania działalności czy zależnych od niej podmiotów. Więcej o przygotowaniu pierwszej oferty publicznej przeczytasz na www.pwc.pl