Obliczanie podatku od nieruchomości

Na początku roku zazwyczaj wydawane są decyzje związane z wysokością podatku, jaki należy uiścić na rzecz organów samorządu terytorialnego. Decyzja ta jest wiążąca i konieczne jest uiszczenie należności we wskazanym terminie.

W jaki sposób opłacić podatek od nieruchomości?

W większości gmin przyjmowane są dwie możliwości. Pierwsza z nich – przeznaczona dla osób, które nie mają własnych kont bankowych – zakłada uiszczanie należności w kasie w urzędzie. Nawet jeśli decyzja jest wręczana za pośrednictwem gminnego organu wykonawczego – co do zasady nie jest on uprawiony do pobierania danin publicznych. Dlatego też ustalane są godziny (w większości przypadków po prostu czas pracy urzędu, choć zdarzają się wyjątki od tej zasady), w których osoba zainteresowana może przyjść i opłacić podatek.

Drugim rozwiązaniem jest uiszczanie tej należności na indywidualny rachunek bankowy. Większość gmin dopuszcza wpłatę jednorazową lub w maksymalnie czterech ratach, co kwartał w roku podatkowym. Co istotne, indywidualny rachunek bankowy zakłada, że środki po wpłynięciu na niego są księgowane bezpośrednio na poczet należności. Kiedyś zdarzało się bowiem, że przy ręcznym księgowaniu wpłat, przez błąd ludzki niektóre kwoty nie były odpowiednio wprowadzane. W ten sposób na koncie podatnika pojawiała się teoretyczna zaległość, która w praktyce po prostu nie miała miejsca.

Kto oblicza podatek?

Wysokość podatku jest obliczana na podstawie powierzchni nieruchomości oraz stawki podatkowej za każdy metr kwadratowy. Ta druga wartość jest ustalana przez organy gminne i może zawierać zwolnienia bądź ulgi podmiotowe oraz przedmiotowe. Są to decyzje podejmowane na szczeblu samorządowym i, co za tym idzie, nie muszą być identyczne dla całego kraju.

Naliczenie wysokości podatku następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku przez podmiot zobligowany do jego wnoszenia. Musi on złożyć stosowne dokumenty w ciągu 14 dni od nałożenia na niego zobowiązania – czyli zakupu nieruchomości bądź rozpoczęcia jej użytkowania wieczystego. Dodatkowo, ponowienie wniosku musi mieć miejsce po każdej rozbudowie – zarówno na szerokość, jak i wysokość. W takim przypadku organy samorządu terytorialnego dokonają przeliczenia wysokości podatku. Co istotne, nawet brak otrzymania decyzji podatkowej (która co do zasady powinna trafić do rąk adresata) – obowiązek nadal istnieje. Dlatego też jeśli wiesz, że zbliża się termin płatności podatku od nieruchomości, jednak wciąż nie masz decyzji – skontaktuj się z właściwym miejscowo organem.