Co musisz wiedzieć o due diligence?

Due diligence tłumaczone z angielskiego oznacza „należyta staranność”. Krótko mówiąc, jest to szczegółowa analiza finansowa i prawna przedsiębiorstwa, aby ocenić jego mocne strony oraz ewentualne słabości.

Komu to potrzebne?

Badanie takie zlecane jest przez inwestorów, aby zebrać wszystkie niezbędne informacje na temat przedsiębiorstwa i określić jego wartość. Najczęściej stosuje się w przypadkach: sprzedaży przedsiębiorstwa bądź jego części, sprzedaży akcji lub udziałów, zawarcia umowy z inną spółką, wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę, poszukiwania inwestorów, restrukturyzacji firmy.

Ile trwa taki proces?

Zgromadzenie wszystkich koniecznych zasobów zajmuje trochę czasu. Może trwać od jednego/dwóch tygodni do nawet pół roku przy bardziej szczegółowych badaniach. Duży wpływ na czas wykonania ma również firma, której powierzymy to zadanie. Analizę zleca się firmom zewnętrznym, aby analiza była obiektywna, rzetelna i bezstronna.

Rodzaje due dilligence

Zespół badaczy liczy wiele ekspertów, którzy specjalizują się w poszczególnych dziedzinach. Analizowane są strefy:

  • finansowa – w badaniach uwzględniane są między innymi rachunki zysków i strat czy sprawozdania z przepływów pieniężnych i zmiany kapitału;
  • prawna – ocena statusu przedsięwzięcia, praw własności, zwartych umów, czy postępowań karnych, sądowych i administracyjnych;
  • nieruchomości – status i stan techniczny nieruchomości;
  • podatkowa – regulowanie podatków i wykorzystanie tarczy podatkowej;
  • zarządzania kapitałem ludzkim – analiza struktury kadrowej, procedur i indywidualnych ścieżek kariery;
  • techniczna – bierze się pod uwagę stopień technologiczny firmy i jego wydajność;
  • organizacji – identyfikacja struktur organizacyjnych i ich efektywność;
  • warunków pracy – ocena kontaktów międzyludzkich i postaw pracownika oraz pracodawcy;
  • przepływu informacji – sprawność gromadzenia i przesyłania danych.

Jak postrzegają to inni?

Wyniki kontroli due diligence przez pwc.pl mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa. Zezwolenie na dogłębne badania firmy od wewnątrz pokazuje otoczeniu, że jesteśmy godnym zaufania partnerem. Firma w ten sposób buduje sobie dobry image.