Podatek u źródła

Podatki pobierane są tak naprawdę w każdej dziedzinie. Nie jest to dla nas żadna nowość. Jednak czy wiemy, co to jest tak zwany podatek u źródła i w jakim celu zostaje pobierany?

Co to takiego podatek u źródła?

Podatek ten to dość specyficzna forma podatku CIT, która służy do opodatkowania przelewów transgranicznych, które wychodzą z kraju. Są to przelewy najczęściej związane z należnością za odsetki, wybrane usługi niematerialne czy inne należności licencyjne. Wysokości tego typu podatku wynikają z ustaw oraz umów międzynarodowych, jakie zawierają ze sobą w tym celu kraje. Jeśli chodzi o podatek u źródła, to podatnikiem jest osoba otrzymującą wypłatę, a zapłata podatku do urzędu skarbowego jest możliwa dzięki działaniom płatnika podatku. Szczegółowe zmiany dotyczące rozliczanie podatku u źródła w Polsce, zostały zmienione i zatwierdzone w 2019 roku.

Stawki podatku u źródła

Osoby dokonujące wypłaty transgranicznej należności w kwocie, która rocznie przekracza 2 mln złotych, zobowiązane są do poboru podatku u źródła według stawki, czyli 20 % lub 19 %. Poboru podatku można jednak uniknąć. Jak w takim razie można tego dokonać? Otóż podatku można uniknąć wtedy, gdy zarząd krajowego podmiotu, który dokonuje wpłaty, złoży oświadczenie, mówiące o tym, że podmiot zagraniczny, który otrzyma wpłatę, będzie jej prawdziwym właścicielem oraz będzie prowadził własną działalność gospodarczą. Osoba ta określana jest w języku angielskim jako „beneficial owner”. W tej sytuacji odpowiedzialność za podatek przechodzi na polskiego płatnika.

Nowe, obowiązujące zmiany jasno określają stawki za podatek , które mogą być określane wewnętrznie dla każdego państwa bądź też na podstawie umów międzynarodowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, w jaki sposób można uniknąć opłaty podatku należy udać się do najbliższego radcy prawnego, który na pewno przybliży klientowi dokładne szczegóły. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że niekiedy zrezygnowanie z podatku u źródła może stać się niemożliwe.