Na czym polega audyt?

Szukając firmy audytorskiej winniśmy zdawać sobie sprawę z kilku ważnych kwestii. Nie zawsze, bowiem audyt (niezależnie czy księgowy, czy podatkowy) przeprowadza firma lub osoba z uprawnieniami. Sprawdźmy więc czym dobra firma audytorska powinna się wyróżniać.

Cechy charakterystyczne firmy audytorskiej

Firma, w której polu działania jest audyt, to podmiot najczęściej zajmujący się przeprowadzaniem całościowego audytu finansowego lub podatkowego. Aczkolwiek należy pamiętać, iż na rynku z powodzeniem działają firmy zajmujące się audytem jakości lub bezpieczeństwa. Te ostatnie zresztą, o czym zapominamy, działają od wielu dziesięcioleci. Takie firmy, na przykład na Wyspach Brytyjskich, mają wieloletnią historię i jeszcze w czasach, gdy Kompania Wschodnioindyjska rozdawała karty w handlu oceanicznym, zajmowały się swego rodzaju atestowaniem statków i prowadzeniem ich rejestrów oraz rozliczeń kosztowych, a więc także, księgowością.

Według polskiego ustawodawcy i litery Ustawy o biegłych rewidentach (z 11.05.2017 roku), firmą audytorską może być pwc (i tu panuje spora dowolność w formule podmiotu); spółka cywilna, jawna, komandytowa lub nawet spółdzielnia (zw. spółdzielnia rewizyjna), w której czynności rewizyjne i audytorskie wykonują biegli rewidenci z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym, firma takowa musi być zarejestrowana w biurze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jeśli więc mamy wątpliwości, czy wybrana przez nas firma audytorska spełnia wymogi formalne, zajrzyjmy na stronę internetową PIBR.

Na czym właściwie polega audyt?

Funkcje kontrolne wykształciły się w administracjach państwowych i instytucjach religijnych już u zarania pierwszych ludzkich cywilizacji, a więc w mezopotamskim dwurzeczu. Zachowały się, odkryte przez archeologów, tabliczki z II tysiąclecia p.n. erą, z kontrolnymi spisami dóbr lub swoistymi raportami z funkcjonowania jakiegoś wycinka państwa babilońskiego, sporządzane przez ówczesnych audytorów zewnętrznych, niezwiązanych z badaną instytucją.

Charakteryzując jednak audyt bardziej współcześnie, najpowszechniej rozumiany jest on właśnie jako kontrola spraw podatkowych, księgowych i rozliczeń finansowych. Wszechstronna firma audytorska zbada nasze sprawozdania finansowe i do tego najczęściej jest najmowana przez podmioty gospodarcze. Przypomnijmy, że audyt sprawozdań finansowych jest obowiązkowy dla podmiotów.

Niemniej, będzie ona w stanie wykonać także ekspertyzy lub opinie ekonomiczno-finansowe, a także opracować dokumentację podatkową, jeśli posiadamy podmioty powiązane. Audyt zostanie także przeprowadzony w przypadku, gdy będziemy mieli w planie połączenie, podział lub jakiekolwiek inne przekształcenie naszego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy także, iż audyt dobrze jest również przeprowadzić, tuż przed wyceną przedsiębiorstwa.